Akustiktak Stockholm

takpaneler

Vi sänker nivån på buller i Stockholm med akustiktak

Sjukhus, hotell, restauranger, caféer, skolor och kontor är några av de offentliga miljöer där Kamak bygger akustiktak för att dämpa buller och oljud. Speciellt på sjukhus är det viktigt med en bullerfri miljö för patienter och sjukvårdspersonal som behöver arbetsro.

Akustiktak har visat sig öka kapaciteten på kontor med hela 66% efter att Kamak installerat dem. Dessutom minskar adrenalinnivåerna med 30% med deras akustiktak, vilket ökar arbetsro och minskar stress. Motivationen hos medarbetare ökar med 60% och prestationen ökar med 50% vid uppgifter som kräver hög koncentration.

Om du letar mer information finns frågor och svar under FAQ.

Vi gör din arbetsplats snyggare med akustiktak

Vi på Kamak erbjuder akustiktak i olika färger och former som kan anpassas efter dina önskemål. I vissa miljöer, som exempelvis på en skola eller i en industri, kan det vara lämpligt att installera osynliga akustiktak som smälter in i byggnadens innertak och väggar. Men på ett kontor eller i en miljö som hotell eller spa kan våra akustiktak bli en spännande del av inredningen och bidra till en trevlig atmosfär.

Taket är den yta som reflekterar mest ljud i en miljö, vilket kan vara störande för koncentrationen och trivseln. I ett kontorslandskap kan det vara svårt att höra personer nära en på grund av ljudreflektioner från taket. För att ta reda på hur ljudet sprider sig i din miljö och hur du bäst kan dämpa det, är det viktigt att rådfråga en expert som kan rekommendera vilka akustiktak som passar bäst för dina behov. Ofta är det lämpligt att kombinera olika typer av akustiktak för att uppnå bästa möjliga resultat.

Hur bildas buller?

När ljudvågor sprids i ett rum reflekteras de av ytor som väggar, tak och golv. Hur mycket av ljudvågen som reflekteras eller absorberas av föremålet beror på de akustiska egenskaperna hos ytan den träffar, såsom dess materialets densitet och form. Refletionen beror också på avståndet som ljudvågen har färdats och vinkeln den träffar ytan med. Ljudvågens spridningsmönster varierar också beroende på dess frekvens. 

Att förstå dessa faktorer är viktigt när man vill skapa en önskad ljudmiljö i en lokal eller rum, och det är där akustiktak och andra ljudabsorberande material kan användas för att skapa en optimal ljudmiljö. Kamak mäter bullernivån och planerar ut hur man inreder ytorna med stilrena akustiktak och ljudpaneler så att bullernivån sänks.

Ljudmiljö på Stocksholms skolor och universitet

Det är tydligt att akustik är en viktig faktor att ta hänsyn till i skolmiljön. Ljudmiljön påverkar elevernas inlärning, och en dålig ljudmiljö kan ha negativa konsekvenser för deras förmåga att ta till sig information och utveckla kunskap.

Barn och ungdomar är särskilt känsliga för störande ljud eftersom deras hjärnor fortfarande utvecklas och de har svårare att sortera bort bakgrundsbrus. Genom att installera akustiktak i skolor och klassrum kan man minska bullernivåerna och skapa en mer optimal ljudmiljö för inlärning.

Forskning visar också att en väl fungerande ljudmiljö leder till ökade studieresultat och kan påverka elevernas långsiktiga kognitiva utveckling positivt.

Akustiktak inom Stockholms hälso- och sjukvård

En god ljudmiljö i hälsovårdssektorn har en viktig effekt på patienters stress. Genom att minska bullret och störande ljud på sjukhusen kan stressnivåerna hos både patienter och personal sänkas, vilket kan leda till förbättrad återhämtning och ökad patientsäkerhet. Dessutom kan sänkt bullernivå ha positiv inverkan på blodtrycket, sömnen och välbefinnandet hos personalen, vilket kan förbättra deras prestationer och trivsel på arbetsplatsen. Det är viktigt att uppmärksamma dessa fördelar och ta ljudmiljön på allvar i hälsovårdssektorn.

Beställ ditt akustiktak av oss på Kamak, kontaktuppgifter hittar du här.

Vi erbjuder självklart många andra ljudabsorbenter och undertak i vårt sortiment, kontakta oss om ni vill veta mer.