Ecophon

Du kan köpa Ecophon undertaksplattor från vårt lager i Bromma, strax utanför Stockholm. Vi erbjuder även bekväm leverans till andra delar av landet.

Ecophon är en ledande leverantör av akustiklösningar, specialiserade ljudabsorberande tak och undertaksplattor. Företagets mission är att skapa en positiv ljudmiljö för människor, främja en god arbetsatmosfär och övergripande välbefinnande. Ecophon är en del av Saint Gobain Group, en global ledare inom funktionella byggmaterial.

Bra rumsakustik är avgörande för att människor ska kunna arbeta, lära och läka. Men för att uppnå en ljudmiljö som främjar välbefinnande måste de specifika utrymmena bedömas. Vilka aktiviteter kommer rummet att användas för, och vilka är de associerade ljudnivåerna? Rummets storlek och form, liksom interaktionen mellan de människor som vistas i rummet, är andra viktiga faktorer att ta hänsyn till. Baserat dessa perspektiv har Ecophon utvecklat sitt eget unika koncept för att skapa en positiv ljudmiljö. De kallar det ”akustisk komfort”. Genom att ta hänsyn till samspelet mellan individen, rummet och aktiviteten skapar Ecophon en ljudkomfort som bidrar till människors välbefinnande och lugn. Omgiven av naturens tystnad kan man inte låta bli att inse hur lätt det är att höra utan onödiga störningar. Människans hörsel har utvecklats i en utomhusmiljö, där den fungerar bäst. Genom smarta akustiklösningar kan vi återskapa den naturliga ljudmiljön inomhus i livets alla skeden. Energibesparande akustiska lösningar.

Ecophon är en ledande leverantör som inte bara levererar rätt och högkvalitativa produkter för olika ändamål, utan också bryr sig om vår framtid och införlivar ett miljötänkande i hela sin verksamhet.

Ecophon erbjuder en rad olika undertakssystem, akustiktak och andra ljudabsorbenter i sin portfölj. När man får en ritning hittar man ofta benämningen UT1, UT2 osv. Där stöter man oftast på någon av Ecophons undertak som till exempel Ecophon Focus och Ecophon Gedina.

Vi Kamak lagerför många av Ecophons undertakspaneler i vår butik i Bromma. Men även kunder andra orter i Sverige kan köpa undertak av oss eftersom vi levererar och säljer över hela landet.

Om du vill ha mer information om någon av våra produkter är du välkommen att kontakta oss. 

Vi erbjuder självklart många andra ljudabsorbenter och undertak i vårt sortiment, kontakta oss om ni vill veta mer.

Ecophon Solo Rectangle
Ecophon Akusto One
Ecophon Logga grå