Parafon

På bilden kan ni se PARAFON Step undertaksplattor

Parafon utvecklar produkter för byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, isolering för sandwichelement samt akustikprodukter och då framförallt undertak. Råmaterialet i Parafons undertaksplattor är sten, som sorteras och smälts ned. Den nedsmälta produkten omvandlas sedan till stenull – ett överlägset material för bra isolering, lång hållbarhet och maximalt brandskydd.

Akustik design och akustiska undertaksplattor

Design av rumsakustik innebär att rummet tekniskt anpassas till hur det ska användas, och handlar i praktiken om att förbättra ljudets sätt att röra sig inom ramarna för ett utrymme. I det faktiska arbetet med akustikdesign förhåller man sig till två olika typer av ljud, dels föredragna och dels störande. Föredragna ljud är till exempel en lärares röst i ett klassrum och musik i konserthallar. Störande ljud är bland annat oväsen och alltför kraftiga ekon. Akustikdesign framhäver föredragna ljud med hjälp av ljudtäckning medan absorberande produkter används för att skala bort oönskade ljud i en lokal. Här är ett undertak med ljudabsorberande undertaksplattor ett utmärkt val.

I ett slutet rum kan ljudvågor inte röra sig fritt, de kolliderar istället med rummets väggar. Delar av ljudet absorberas av ytan och delar av det reflekteras tillbaka. Att kontrollera reflektionerna och välja en lämplig efterklangstid för varje rum är därmed akustikdesignerns viktigaste uppgift. Ljudabsorption innebär att ett ljud som träffar ett material inte reflekteras tillbaka, utan istället fångas upp och stannar av. Ljudabsorberande material är konstruerade för att absorbera ljud i form av exempelvis eko och buller som annars kan reflekteras och skapa en otrevlig inomhusmiljö. Anledningen till att man då ofta väljer just undertak som ljudabsorbenter är för att det oftast är det smidigaste sättet att få in tillräckligt med ljudabsorbenter för att skapa den rätta ljudmiljön.

Parafon – Stenull

För att vara en bra ljudabsorbent måste materialet vara poröst och släppa igenom luft. Dessa egenskaper har också Parafon stenull som är ett naturligt effektivt akustikmaterial med absorptionskoefficienten~0,90–1,00 (frekvenser över 500 Hz). Stenullens användbara egenskaper innebär att Parafon kan erbjuda ett stort antal akustiklösningar, i form av undertaksplattor och ljudabsorbenter för väggar, för många olika slags användningsområden inom interiör och i miljöer som exempelvis skolor, vårdinrättningar och industriella utrymmen.

Vi på Kamak lagerför Parafons akustiktak och undertak. Vi har dessa i vår butik i Bromma men kunder från andra delar av landet kan också köpa Parafons undertaksplattor hos oss eftersom vi levererar och säljer över hela Sverige.

Ni har väl inte missat Parafons senaste akustikskiva? PARAFON Step for grids akustikskiva och PARAFON Step direct akustikskiva är två av de populäraste undertaksplattor ni kan finna på marknaden just nu. På bilden nedan kan ni se Parafon Step direct monterade i en restaurang.

Vi erbjuder självklart många andra ljudabsorbenter och undertak i vårt sortiment, kontakta oss om ni vill veta mer.

ljudabsorbenter i café
PARAFON Step i restaurang