Rockfon

På bilden kan ni se Rockfon Color-all

Rockfon utvecklar och tillverkar intelligenta undertaksplattor som aktivt påverkar en rad viktiga funktioner. Lösningarna bidrar till en bra inomhusmiljö och en behaglig arbetsmiljö – även under själva byggprocessen. Rockfon undertak kännetecknas av design, estetik och enkelhet i installationsfasen. De lever också upp till högsta krav och standarder när det gäller viktiga områden som akustik, brandsäkerhet, fuktmotstånd och ljusreflektion.

Stenull – absorbenter som skapar en behaglig akustikmiljö

Stenull upptäcktes ursprungligen på Hawaiiöarna där invånarna hittade pärlband av smält sten efter vulkanutbrott. Stenull är alltså ett helt naturligt ljudabsorberande material som ger Rockfons undertakslösningar utmärkta akustiska egenskaper. Detta gör det möjligt att uppnå en hög akustisk komfort, utan att använda undertakplattor med fördjupningar, perforeringar eller hål.

Ljudabsorptionsvärdena på Rockfons produkter har testats i oberoende, certifierade laboratorier. resultaten visar att vissa miljöer har större problem än andra när det kommer till ljudmiljöer. De som vistas på sådana platser påverkas på flera sätt både i fråga om välmående och koncentration. Dessutom hänger akustik nära samman med faktorer som exempelvis produktivitet på en arbetsplats. Följande är exempel på hur dåligt ljud kan påverka människor och vår miljö.

  • I skolan kan upp till 70% av konsonanterna falla bort när lärarna talar så eleverna får svårt att höra vad som sägs (1).
  • I vårdmiljöer är ljudregleringen mycket viktigt för patienternas tillfrisknande. Oönskade ljud kan öka hjärt- och andningsfrekvensen samt höja blodtrycket (2).
  • På kontor tror 70% av de anställda att produktiviteten skulle öka om miljön var mindre bullrig (3).
  • I kontorslandskap uppger 60% av de anställda att oljud är det största enskilda störningsmomentet på arbetsplatsen (4).

1) ”Speech Intelligibility in Classrooms” research project conducted by The Department of Building Engineering & Surveying of Herriot-Watt University in Edinburgh
2) Health Technical Memorandum 09-01: Acoustics
3) Julian Treasure, Sound Business, 2007
4) Danish National Research Center for Working Environment: “Noise from human activity”

Vi på Kamak lagerför Rockfons akustiktak och undertaksplattor. Vi har dessa i vår butik i Bromma men levererar och säljer över hela Sverige.

Vi erbjuder självklart många andra ljudabsorbenter och undertak i vårt sortiment, kontakta oss om ni vill veta mer.

Color All med alu bärverk
akustiktak
Koral A T24