BRF & Fastighetsägare

Ljudabsorbenter i BRF:er

Föreningslokaler

En föreningslokal som ni vill träffas i, ska vara mysig och behålla sin komfort även om det är så att ni är många som samlas i en och samma lokal. Har man en fest i en sådan föreningslokal, så vill man oftast kunna ha en glammig fest där alla gäster trivs. Att lägga band på sig under en trevlig fest är inget som man varken vill kräva eller tycka är särskilt trevligt.

Istället för att be dina gäster dämpa sina röster är det trevligare att installera ljudabsorbenter som dämpar gästerna röster, musik som man säkert vill lyssna på under en fest.

Så arbetar vi med ljudisolering

Våra ljudabsorbenter kan monteras på ett mycket diskret sätt så att de blir en del av en fin inredning.

Antingen kan vi limma fast ljudabsorbenter direkt på innertakets takbjälkar. Detta innertak absorberar ljud väldigt effektivt, och ger istället en akustik som gör att du hör det viktigaste, dvs vad någon säger till en hel grupp men samtidigt gör att du hör vad den säger som sitter närmast dig.

Vi kan även bygga en extra innertak, om det innertak som ni har redan nu går att demontera. I så fall kan vi isolera föreningslokalen med bafflar, som leder bort oljud. I så fall bygger vi ett extra tak består av innertaksskivor som vi bygger i moduler och blir ett snyggt innertak som på rätt sätt absorberar ljudet men ger en god akustik i rummet.

Skulle det vara så att ni inte vill ha ett innertak så kan vi ljudisolera föreningslokalen med hjälp av akustikputs. Det som vi i så fall arbetar med är ett slags stenullsskivor som putsas med akustikputs. Det ger ett innertak med mycket snygg design och som passar i exempelvis K-märkta hus, där man inte får förändra inredning eller fasad på huset.

Till sist har vi ett annat sätt som vi kan ljudisolera er föreningslokal genom att

absorbera oljud med hjälp av ljudabsorbenter som vi monterar på väggen. i dessa fall monterar vi väggplattor som kan de bli en del av en fin inredning i det rum där ni önskar få ljudisolering med en fin akustik. På liknande sätt som vi limmar på tunna ljudabsorbenter direkt på takbjälkarna, kan vi limma ljudabsorbenter direkt på väggen.

Trapphus

Behöver ni dämpa oljudet som uppstår i ert trapphus i er BRF? Våra ljudabsorbenter hjälper till att dämpa alla slags oljud som ni kan uppleva i trapphus. I ett trapphus, hörs ofta klampet från fötter som tar sig upp eller ner, barn som skrattar, gråter eller pratar. Hissen för oljud liksom hundar och andra husdjur. Våra ljudabsorbenter råder bot på störande ljud som uppstår i trapphus och som kan leta sig in i bostäderna.

Tvättstugor

I tvättstugorna kan det vara mycket buller och oljud som kommer från tvättmaskinerna, torktumlare och torkskåp. Men det går att dämpa det bullret med våra ljudabsorbenter. Dessutom klarar våra ljudabsorbenter av fukten som kan bildas i tvättstugor där tvätten och torkningen skapar en hel del fukt.

Oljud och buller är ljud som färdas i luften och kallas luftljud, och oljud som färdas genom fasta medier kallas stomljud. Det oljud som bildas i tvättstugor kan spridas både genom luften och genom väggar och dörrar. Båda dessa slags oljud går att åtgärda med våra ljudabsorbenter. I tvättstugorna kan vi till exempel montera ett akustiktak med ljudabsorbenter. Det bästa med våra ljudabsorbenter är att ni kan tvätta även fram till 22-tiden på kvällarna utan att andra fastighetsägare störs.