Industri

Vad kan vi göra för er industri?

Vi har bidragit till att minska oljud och buller i allt från mindre bilmekaniker till stora industrihallar. Inom industrin är det mycket viktigt att kunna öka trivseln i arbetsmiljön så att arbetarna kan öka sin effektivitet och slipper stressfaktorer som stör dem. Här har vi installerat till exempel Parafon Bullerskiva – en vanlig skiva för att minska lågfrekvent buller. Den är en enkelt monterad produkt och den som vi har sett har blivit de vanligaste ljudabsorbenterna i flertalet industrier.

Parafons akustikskivor är tillverkade av stenull, som är ett naturligt material som minimerar buller och oljud. Dessa mycket praktiska akustikskivor har olika användningsområde. Dessa skivor behöver inte endast inreda industrier. De passar även på kontor, restauranger, matsalar och andra platser där akustiken kan leda till oljud och ovälkommet buller.

Vi dämpar bullret i er industri

Behöver ni ljudabsorbenter i er industri? Ofta är industrilokaler väldigt bullriga. Dety kan vi motverka med hjälp av olika takabsorbenter och väggabsorbenter

Vi erbjuder självklart många andra ljudabsorbenter och undertak i vårt sortiment, kontakta oss om ni vill veta mer.