Ljudabsorbenter Stockholm

Hos Kamak kan du få hjälp att skapa en bättre ljudmiljö genom att installera deras ljudabsorbenter. På kontor kan detta bidra till ökad kapacitet och produktivitet, medan skolor kan dra nytta av bättre koncentration under lektionerna. 

Butiker kan uppleva ökad försäljning med hjälp av ljudabsorbenter som tar bort obehagliga ljud. Ägare till restauranger uppmanas att installera ljudabsorbenter för att ge deras gäster en mer behaglig restaurangupplevelse och en mer effektiv återhämtning. Allt fler upptäcker nyttan med att använda Kamaks ljudabsorbenter för att inreda, renovera och uppgradera sina inomhusmiljöer.

Ljudabsorbenternas ökade popularitet

Med ökande intresse för ljudmiljö och ljudabsorbenter installerar allt fler offentliga miljöer dessa för att förbättra akustiken. Studier visar att ljudabsorbenter kan bidra till en dramatiskt förbättrad ljudmiljö och har en direkt effekt på produktivitet, välbefinnande och försäljningssiffror.

Forskning om ljudabsorbenternas betydelse på arbetsplatser har visat imponerande resultat, såsom en ökning av medarbetarnas kapacitet på kontor med 66% efter installation av ljudabsorbenter. Dessutom minskade adrenalinnivåerna hos personalen med 30%, medan motivationen ökade med 60% och prestationen med upp till 50% för uppgifter som krävde hög koncentration. Även huvudräkning förbättrades med 20%.

Kamak erbjuder en mängd olika ljudabsorbenter för att möta olika miljöer och behov. Ljudabsorbenter kan vara osynliga i till exempel industrimiljöer eller skolor genom att byggas in i tak och väggar. I mer synliga miljöer som kontor, hotell eller spa kan ljudabsorbenter designas för att höja inredningen och bidra med spännande former och material.

Ljudabsorbenter som är ljuddämpande

Att skapa en ljudmiljö som är behaglig och effektiv kan vara avgörande för produktiviteten och trivseln i en arbetsplats, restaurang eller skola. Genom att inreda med ljudabsorberande möbler och textilier kan man på ett enkelt sätt dämpa oljud och skapa en lugn och trivsam miljö.
 
Ett effektivt sätt att dämpa ljud är att fästa ljudabsorbenter på väggarna som spännande inslag i inredningen. På kontor, restauranger, caféer och matsalar kan man också inreda med ljuddämpande skärmar för att minska bullret. Det finns flera sätt att använda ljudabsorbenter för att dämpa ljudet:
 
Ljudabsorbenterna kan monteras direkt i undertaket för att effektivt minska oljudet.
De kan också dekorera väggarna och utgöra en spännande design som är snyggt att titta på.
Ljudabsorbenterna kan även placeras på golvet som skärmväggar för att dämpa ljudet.
Istället för ljudabsorbenter kan man hänga upp textilier på väggarna för att minska bullret.
Tänk också på att möbler kan hjälpa till att dämpa ljudet.
Att inreda med ljudabsorberande möbler och textilier kan alltså vara ett enkelt och effektivt sätt att skapa en behaglig ljudmiljö. Det finns flera sätt att använda ljudabsorbenter för att dämpa ljudet på olika platser, och med rätt val av möbler och textilier kan man också minska oljudet på ett snyggt och stilrent sätt.

Kamak kan alltid hjälpa till med att sänka ljudnivån och bullret!

Absorberande material används för att minska ljud i en miljö. Det finns många olika typer av ljudabsorbenter, inklusive ljudabsorberande skärmar, väggpaneler och takplattor. Taket är faktiskt den yta som oftast reflekterar ljudet i en miljö, vilket kan leda till störningar och en obehaglig ljudmiljö.

En vanlig utmaning är att det kan vara svårt att veta hur man effektivt dämpar ljudet i en specifik miljö. Att ta hjälp av en expert inom ljudabsorbering kan vara till stor hjälp. En expert kan hjälpa till att analysera ljudmiljön, identifiera de områden där ljudet är mest störande och rekommendera lämpliga lösningar för att dämpa ljudet.  

Ljudabsorbenter i rum

När ljud sprids i ett rum träffar det olika ytor som väggar, tak och golv och en del av ljudet reflekteras eller absorberas av ytan. Hur mycket ljud som reflekteras/absorberas beror på ytan och avståndet ljudet har rört sig över samt vinkeln och frekvensen på ljudvågen.

Tyvärr glöms ofta ljudet bort som en viktig faktor när skolor och klassrum byggs. Men forskning visar att en god ljudmiljö kan ha många positiva effekter på elevernas inlärning och kognitiva utveckling. Ljudabsorbenter kan hjälpa till att förbättra ljudmiljön och öka elevernas möjlighet att ta till sig information och bearbeta den till kunskap.

Barn och ungdomar är särskilt känsliga för störande ljud och en väl fungerande ljudmiljö har visat sig öka studieresultaten och minska förlorad undervisningstid på grund av buller. Enligt svenska experter kan dålig akustik i skolor kosta upp till 1,4 miljarder kronor om året i förlorad undervisningstid och lärarlön.

Ljudabsorbenter i Stockholms klassrum

För att förbättra ljudmiljön i klassrummet finns det flera åtgärder som kan vidtas: 

 • Att montera hjul på stolar och bord är en enkel åtgärd som kan minska ljudnivån. 
 • Ljudabsorbenter kan också installeras på bord genom användning av akustikskivor eller genom att montera dem under bordsskivan för att fånga upp ljud från hela rummet. 
 • Ljudabsorberande väggskärmar är en annan möjlighet för att dämpa ljudmiljön i hela rummet, medan flyttbara ljudabsorberande skärmar ger flexibilitet att anpassa ljudmiljön efter behov. 
 • Mattor på golvet och gardiner på fönstren kan också bidra till att dämpa ljud och skapa en mjukare känsla i rummet. 
 • Mjuka möbler fångar upp hårda oljud och ger en bekväm sittupplevelse, medan ljudabsorberande innertak kan skapa en behagligare atmosfär. 
 • Slutligen kan mjukstängning av luckor och lådor bidra till en lugnare miljö.

Ljudabsorbenter inom Stockholms sjukvård

Inom hälsovården är det viktigt att skapa en ljudmiljö som främjar snabb återhämtning för patienter och en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen. Buller från medicinsk utrustning, röster och andra aktiviteter kan störa och minska lugnet för personer som behöver tillfriskna. Enligt 150 studier är det viktigt att minska buller och oljud på sjukhuset.

Genom att sänka bullernivån och minska störande oljud kan följande förbättras hos patienter och sjukvårdspersonal:

 • Stressnivåerna minskar
 • Patientsäkerheten ökar
 • Blodtrycket sjunker
 • Personalens välbefinnande ökar och de presterar bättre
 • Kommunikationen förbättras
 • Kvaliteten på patienternas sömn ökar
 • Trivseln ökar för alla som vistas på sjukhuset

Ljudabsorbenter i Stockholms konferens- och hotellmiljö

När vi vill dämpa ljudnivån i konferenslokaler och i hotellmiljöer brukar vi göra följande:

 • Installation av ljudabsorberande material i taket för att minska ljudreflexer och ekon.
 • Använder ljudabsorberande inredning, möbler och skärmar som smälter in i miljön.
 • Använder formpressade väggpaneler med växter som både dämpar ljudet och tillför en estetisk känsla.
 • Använder modulära takabsorbenter med eller utan textil för att minska efterklang.
 • Använder vertikalt hängande ljudabsorbenter för att minska ljudspridningen i öppna miljöer.
 • Använder ljudabsorbenter som hänger i taket för att skapa en iögonfallande detalj samtidigt som det reducerar oönskat ljud.

Ljudabsorbenter i restaurangmiljö

Det är bra att fokusera på ljudabsorbenter för att minska ljudnivån i restaurangmiljöer. Utöver att satsa på ljudabsorbenter i innertaket kan man också använda andra ljudabsorberande material som textiler, gardiner och mattor. Att placera ljudabsorbenter på väggar och i hörn kan också vara effektivt. Dessutom kan man överväga att installera akustiska skärmar mellan borden för att minska ljudspridningen mellan gästerna. Det är också viktigt att överväga placeringen av högtalare och andra ljudkällor för att undvika att skapa onödigt höga ljudnivåer.

Ta kontakt med oss här för mer information om våra ljudabsorbenter!

Inredningsakustik från Abstracta i form av Sky Wall väggabsorbenter.

Vi erbjuder självklart många andra ljudabsorbenter och undertak i vårt sortiment, kontakta oss om ni vill veta mer.

Ljudabsorbenter på kontor
Ecophon Akusto Wall