Hotell & Restaurang

Öka trivseln i er verksamhet

Har ni en verksamhet med hotell, restaurang och café?

Då kan ni behöva rätt slags ljudabsorbenter som ökar trivseln på ert hotell eller restaurang. Särskilt i dessa verksamheter är ju som bekant, själva syftet att gästerna ska sitta länge, njuta av maten eller bakverken. Våra ljudabsorbenter gör det möjligt.

Tänk dig en inomhusmiljö i en restaurang eller café där gästerna måste fråga vad den andra säger hela tiden, eller att en hotellobby är full med oljud, så att det låter precis som i en simhall. Ingen skulle stå ut med den bullernivån.

Bidrar till ökad omsättning

Med våra ljudabsorbenter kan vi bidra till att er restaurang, ert café och hotell blir ännu mer lönsamma. Våra ljudabsorbenter kan bli en snygg inredningsdetalj i er restaurang eftersom vi levererar dem i den färg och form som ni önskar. 

Antingen kan våra ljudabsorbenter limmas fast i ett befintligt tak. Detta innertak absorberar ljud väldigt effektivt, och ger istället en akustik som gör att du hör det viktigaste, dvs vad den säger som sitter närmast dig.

Har ni ett högt innertak och vill sänka det kan vi istället bygga ett extra undertak. På så sätt kan det bli ett snyggt undertak som absorberar ljudet men som samtidigt ger en god akustik i rummet.

Inredning med akustikputs

Skulle det vara så att ni inte vill ha ett extra undertak kan vi åtgärda oljud i ett rum med hjälp av akustikputs. Det går till så att vi först fäster stenullsskivor i innertaket, som vi sedan putsar med akustikputs.

Det går även att absorbera oljud med hjälp av ljudabsorbenter som vi monterar direkt på väggen. Dessa ljudabsorbenter kommer i form av väggplattor som ni kan få i vald färg och form och på så sätt kan de bli en del av en fin inredning i det rum där ni önskar få absorbering av oljud men med en fin akustik. På liknande sätt som vi limmar på tunna ljudabsorbenter direkt på takbjälkarna, kan vi limma ljudabsorbenter direkt på väggen.