Akustikplattor

Dämpa oljud och buller med fina akustikplattor

Med våra akustikplattor kan vi åtgärda allt slags buller som kan förekomma på hotell, restauranger, caféer och i skolmiljön och på sjukhusen. Men framför allt är det ju viktigt att våra arbetsplatser inte ska behöva dras med oljud och buller.

Så här ökade kvalitén på arbetsplatsen efter att vi installerat akustikplattor:

 1. Medarbetarnas kapacitet på kontoret ökade med 66% efter att vi kunnat dämpa oljud och buller med akustikplattor.
 2. Adrenalinnivåerna minskade med 30%.
 3. Motivationen hos medarbetarna ökade med 60%.
 4. Prestationen ökade med 50% vid uppgifter som krävde hög koncentration.
 5. Huvudräkning förbättrades med 20%.
 6. Akustikplattor finns i olika former och kan se ut på en mängd olika vis beroende på vilken miljö du vill uppgradera och vad dina behov består utav. I en industrimiljö eller skola är troligtvis akustikplattorna osynliga, det vill säga de byggs in i tak och väggar. På ett kontor eller i en miljö som hotell eller spa är de med största säkerhet synliga som ett spännande designinslag eller inredning.

3 tips som dämpar ljudet

 1. Inred med akustikplattor på innertak
 2. Fäst akustikplattor på väggar
 3. Inred med ljuddämpande skärmar

Inred med akustikplattor

Visste du att taket är den yta som reflekterar mest ljud i en miljö? Alla har vi erfarenhet hur ljud inte alltid uppför sig som vi tror. I ett kontorslandskap till exempel är det inte ovanligt att du hör en person som sitter i andra änden av lokalen tydligare än den som sitter närmare. För att få koll på hur ljudet färdas i din miljö och hur du ska dämpa det ta hjälp av en expert. Hen har koll på hur och vilka sorts akustikplattor som effektivast skapar den ultimata ljudmiljön för dig. Oftast passar det att kombinera ett antal akustikplattor för bästa effekt.

Så här uppför sig ljud i ett rum

När en ljudkälla ger ifrån sig ett ljud i ett rum sprids det och träffar väggar, tak, golv och andra objekt i rummet. När ljudvågen träffar en yta reflekteras respektive absorberas en del av ljudvågen. Hur mycket av den individuella reflexionen som reflekteras/absorberas bestäms av de akustiska egenskaperna i de ytor från vilket de reflekteras. Reflexionen bestäms också av det avstånd som ljudvågen har rört sig över. Reflektionsmönstret påverkas också av vinkeln på ljudvågen. All spridning från ytor är också avhängigt frekvensen.

Skolor och universitet

Skolan och klassrummet är en miljö som avsevärt förbättras och belönas med många sidoeffekter för elever och lärare efter att ljudbilden förändrats. När skolor byggs glöms tyvärr ofta ljudet bort som en faktor att ta hänsyn till.
Visste du att:

 1. Ljuddämpning med till exempel akustikplattor ökade elevernas möjlighet att att ta till sig information och bearbeta den till kunskap.
 2. Barn och ungdomar är känsligare än vuxna och har svårare att sortera bort störande ljud.
 3. En väl fungerande ljudmiljö ledde till ökade studieresultat.
 4. Elevernas långsiktiga kognitiva utveckling påverkades positiv av en god ljudmiljö.
 5. Enligt ett räkneexempel (förlorad undervisningstid i form av buller multiplicerat med lärarlön) utfört av två svenska experter kostar dålig akustik i skolan 1,4 miljarder kronor om året.

Så här skapas bättre akustik i klassrummet:

 1. Monterna hjul på stolar och bord.
 2. Montera akustikskivor på bord.
 3. Montera akustikplattor på väggskärmar
 4. Flyttbara akustikplattor skapar en flexibel och ljuddämpande miljö
 5. Placera mattor på golvet.
 6. Gardiner dämpar inte bara ljud det utan skapar även bra inredning.
 7. Mjuka möbler fångar upp hårda ljud och är samtidigt sköna att sitta i och inbjuder till en mjukare interaktion mellan elever.
 8. Akustikplattor på innertak gör susen för klassrummet.
 9. Mjukstängning av luckor och lådor är lugnande.

I hälso- och sjukvården

I hälsovården finns mycket att vinna på att få ordning på ljudmiljön i form av återhämtning hos patienter och en optimal arbetsmiljö för personalen. Ljudmiljön är ett stort problem för sjukhuspersonalen och patienter. Buller från medicinteknisk utrustning, röster och andra aktiviteter minskar lugnet som behövs för att bli återställd. Det finns i nuläget 150 studier som visar på vikten av att minska buller och störande ljud på sjukhus.


Med sänkt bullernivå och störande ljud på sjukhusen förbättrades följande hos patienter och sjukvårdspersonal:

 1. Stressnivåerna sänkte.
 2. Patientsäkerheten ökade.
 3. Blodtrycket sänktes.
 4. Välbefinnandet ökade hos personalen.
 5. Sjukvårdspersonalen presterade bättre.
 6. Kommunikationen förbättrades.
 7. Kvaliteten på sömnen ökade.
 8. Trivseln ökade för alla som vistades på sjukhuset.

I våra hem

I takt med att öppen planlösning och designade hem med få textilier blivit populärt har akustiken och ljudnivåerna ökat hemma. Inte sällan slår hårda ljud och ekon mellan väggar och tak utan något som dämpar och fångar upp.


Det här dämpar ljuden i din öppna planlösning:

 1. Ljuddämpande vävda tavlor med designmotiv.
 2. Designade akustikplattor som lyfter stilen.
 3. Ljudabsorberande designmöbler.
 4. Tänk om och inred med lätta ljusa gardiner med maximalt ljusinsläpp.
 5. Inred med en stor och lyxig matta i naturfärger, eller varför inte satsa på en heltäckningsmatta i ullmaterial?

Konferens och hotellmiljöer

Så här kan du sdmpa oljud:

 1. Satsa på innertaken, här dämpas en betydande dela av ljudet.
 2. Ljudabsorberade Inredning, design och skärmar som smälter in i den befintliga miljön.
 3. Det finns en uppsjö av spännande och snygga akustikplattor som i sig lyfter din stil och miljön ytterligare.
 4. Formpressad väggpanel som fylls med växter skapar dynamik i rummet.
 5. Modulär takabsorbent med eller utan textil
 6. Vertikalhängande akustikplattor minskar ljudets utbredning i öppna lokaler samtidigt som den skapar ett rum i rummet.
 7. akustikplattor som hänger i taket adderar designelementet, skapar en iögonfallande detalj som samtidigt reducerar oönskade ljudmattor

Sport och gymhallar

Gigantiska rum som sporthallar och simhallar har stora odämpade ytor med ljudrikting i olika hastighet. Här ska akustikplattorna placeras jämt över hela takytan och väggar så att ljudet fortast möjligt kommer i kontakt med en akustikplattor. Här är det viktigt att välja rätt akustikplattor eftersom slitaget är mycket högt i form av innebandy, fotbollar, handbollar och så vidare. Här pågår hög påfrestning och återkommande slitage.