Akustikplattor

Akustikplattor

akustikplattor

Dämpa oljud och buller med fina akustikplattor

Med våra akustikplattor kan vi åtgärda alla typer av buller som kan förekomma på hotell, restauranger, caféer och skolmiljöer och på sjukhus. Framför allt är det ju viktigt att våra arbetsplatser inte ska behöva dras med oljud och buller. Anlitar ni oss på Kamak så installerar vi effektiva akustikplattor för framgångsrik åtgärd mot oljud och buller.

Så här ökade kvalitén på arbetsplatsen efter att vi installerat akustikplattor:

 1. Medarbetarnas kapacitet på kontoret ökade med 66% efter att vi kunnat dämpa oljud och buller med akustikplattor.
 2. Adrenalinnivåerna minskade med 30% med våa akustikplattor.
 3. Motivationen hos medarbetarna ökade med 60% efter bättre ljudmiljö med akustikplattor.
 4. Prestationen ökade med 50% vid uppgifter som krävde hög koncentration tack vare förbättrad miljö med akustikplattor.
 5. Huvudräkning förbättrades med 20% tack vare ökad koncentration efter att ljudmiljön förbättrats med akustikplattor.
 6. Våra akustikplattor finns i olika former och kan se ut på en mängd olika sätt beroende på den miljö som du vill uppgradera och vad dina behov består av. I en industrimiljö eller skola är våra akustikplattor osynliga i tak och väggar. På ett kontor eller i en miljö som hotell eller akustikplattorna däremot synliga som spännande designinslag och inredning.

3 sätt att dämpa oljud med akustikplattor :

 1. Inred med akustikplattor på innertak
 2. Fäst akustikplattor på väggar
 3. Inred med ljuddämpande skärmar

Finare inredning med akustikplattor

Visste du att taket är den yta som reflekterar mest ljud i en miljö? Alla har vi erfarenhet hur ljud inte alltid uppför sig som vi tror. I ett kontorslandskap till exempel är det inte ovanligt att du hör en person som sitter i andra änden av lokalen tydligare än den som sitter närmare. För att få koll på hur ljudet färdas i din miljö och hur du ska dämpa det så kan vi komma ut och analysera er ljudmiljö och hur akustikplattor kan hjälpa er i er lokal. Vi har full koll på hur och vilka typer av akustikplattor som skapar en ultimat ljudmiljö för er.

Med våra akustikplattor får ni en mycket bättre ljudmiljö!

Så riktar vi oljud med akustikplattor:

 • När en ljudkälla ger ifrån sig ett ljud i ett rum träffar ljudvågorna väggar, tak, golv och annat i rummet.
 • När ljudvågen träffar en yta reflekteras respektive absorberas endast en del av ljudvågen.
 • Hur mycket som som reflekteras eller absorberas bestäms av de akustiska egenskaperna på de ytor som finns i rummet.
 • Reflexionen bestäms också på det avstånd som ljudvågorna har fram till det hinder som de stöter på.
 • Reflektionsmönstret påverkas också av vinkeln på ljudvågen. All spridning från ytor är också avhängigt frekvensen.

Med våra akustikplattor så skär vi av de stora ljudvågorna, vilket ger effekten att höga skrik och rop och högt oljud dämpas som mest, medan små ljudvågor kan färdas i rummet. Det ger effekten att du kan höra vad någon säger till dig i rummet, men oljud som kan uppstå i rummet dämpas effektivt.

Akustikplattor i skolor och universitet

Skolan och klassrummet är har miljöer som absolut behöver förbättringar och gör att många elever och lärare kan trivas mycket bättre om de får akustikplattor som dämpar skrammel, stol som skrapar i golvet och spring, men där röster hörs bättre.

När byggföretagen bygger skolor är tanken på hur ljudvågor färdas inne i byggnaderna något som ingen egentligen tar hänsyn till, men vi på Kamak gör det desto mer! Vi erbjuder akustikplattor som effektivt rensar bort det värsta oljudet och gör att röster hörs bättre i skolorna.

Visste du att:

 1. Ljuddämpning med akustikplattor ökar elevers möjlighet att att ta till sig information och bearbeta den till kunskap?
 2. Barn och ungdomar är känsligare än vuxna och har svårare att sortera bort störande ljud?
 3. En väl fungerande ljudmiljö leder till ökade studieresultat?
 4. Elevernas långsiktiga kognitiva utveckling påverkas positivt av en god ljudmiljö?
 5. Enligt ett räkneexempel (förlorad undervisningstid i form av buller multiplicerat med lärarlön) utfört av två svenska experter så kostar dålig akustik i skolan 1,4 miljarder kronor om året?

Våra akustikplattor bidrar till bättre trivsel i skolorna, bättre skolresultat för eleverna och förbättrad hälsa för lärarna!

Så här skapar akustikplattor bättre ljudmiljö i klassrummet:

 1. Vi monterar hjul på stolar och bord.
 2. Vi monterar akustikplattor på bord.
 3. Vi monterar akustikplattor och väggskärmar
 4. Vi monterar akustikplattor som ger ljuddämpande miljö
 5. Vi placerar mattor på golvet.
 6. Vi hänger upp gardiner som dämpar ljud och ger fin inredning.
 7. Vi placerar mjuka möbler i rummet som fångar upp ljud och inbjuder till en mjukare interaktion mellan elever.
 8. Akustikplattor på innertak bidrar till bättre miljö i klassrummet.
 9. Mjukstängning av luckor och lådor bidrar till bättre miljö.

Akustikplattor inom hälso- och sjukvården

I hälsovården finns mycket att vinna på att få ordning på ljudmiljön med hjälp av akustikplattor i byggnaderna. Ljudmiljön är ett stort problem för många i sjukhuspersonalen och flera patienter. Buller från medicinteknisk utrustning, röster och andra aktiviteter minskar när vi installerar akustikplattor i lokaler med mycket oljud. Det finns i nuläget 150 studier som visar att mindre buller och oljud är viktiga på sjukhus.

Anlita Kamak för montering av akustikplattor på sjukhus och vårdinrättningar!

Akustikplattor i våra hem

I takt med att öppen planlösning och designade hem med få textilier blivit populärt har akustiken och ljudnivåerna ökat hemma. Inte sällan slår hårda ljud och ekon mellan väggar och tak utan något som dämpar och fångar upp.
Det här dämpar ljuden i öppen planlösning:

 1. Ljuddämpande vävda tavlor med designmotiv.
 2. Designade akustikplattor som lyfter stilen.
 3. Ljudabsorberande designmöbler.
 4. Inred med gardiner som effektivt dämpar ljud i bostaden.
 5. Stora mattor eller heltäckningsmattor dämpar oljud i hemmet.

Akustikplattor i konferens- och hotellmiljöer

Så här kan du minska oljud:

 1. Satsa på akustikplattor på innertaken!
 2. Skärmar dämpar ljud och ger bättre miljö.
 3. Spännande och snygga akustikplattor lyfter inredningen samtidigt som oljud dämpas.
 4. Formpressad väggpanel med växter ger både bättre syre och större estetik i rummet.
 5. Modulär takabsorbent med/utan textil
 6. Vertikalhängande akustikplattor minskar ljudets utbredning i öppna lokaler samtidigt som den skapar ett rum i rummet.
 7. Akustikplattor som hänger i taket adderar designelementet, skapar en iögonfallande detalj som samtidigt reducerar oönskat ljud

Akustikplattor i sport- och gymhallar

Gigantiska rum som sporthallar och simhallar har stora odämpade ytor med mycket oljud. Här ska akustikplattorna placeras jämt över hela takytan och väggar så att ljudet fortast möjligt kommer i kontakt med akustikplattorna. Här är det viktigt att välja rätt akustikplattor eftersom slitaget är mycket högt i form av innebandy, fotbollar, handbollar och annat. Här pågår hög påfrestning och återkommande slitage.

Vill veta mer om hur vi jobbar med akustikplattor i Stockholm? Klicka här!