Akustiktak

Akustiktak

akustikplattor

Slipp oljud och buller med våra akustiktak

Kamak bygger akustiktak som dämpar allt slags buller och oljud i offentliga miljöer, såsom på hotell, restauranger, caféer, i skolor och universitet. Framför allt är det viktigt med akustiktak på sjukhusen där patienter och sjukvårdspersonal behöver arbetsro och en bullerfri miljö. Även på kontor och arbetsplatser bygger vi akustiktak.

 • Vi har sett att akustiktak bidra till ökad kapacitet på kontoret med hela 66% efter att vi hade byggt akustiktak.
 • Adrenalinnivåerna minskade med 30% med våra akustiktak.
 • Motivationen hos medarbetarna ökade med 60% med våra akustiktak.
 • Prestationen ökade med 50% vid uppgifter som krävde hög koncentration.
 • Huvudräkning med 20% med akustiktak byggda i taket på klassrum.

Inred med akustiktak

De akustiktak som vi bygger kan du välja i olika färger och former. I en industrimiljö eller skola är troligtvis akustiktak osynliga, alltså att de byggs in i byggnadens innertak och väggar. På ett kontor eller i en miljö som hotell eller spa, kan våra akustiktak bli ett spännande designinslag och fin del i inredningen.

Visste du att taket är den yta som reflekterar mest ljud i en miljö? Alla har vi erfarenhet av oljud stör koncentrationen. I ett kontorslandskap är det inte ovanligt att du hör en person som sitter i andra änden av lokalen tydligare än den som sitter nära dig. För att få koll på hur ljudet färdas i din miljö och hur du ska dämpa det ta hjälp av en expert. Hen har koll på hur och vilka sorts akustiktak som effektivast skapar den ultimata ljudmiljön för dig. Oftast passar det att kombinera akustiktak för bästa effekt.

Så här uppför sig ljud i ett rum

När en ljudkälla bildar ljudvågor i ett rum träffar de väggar, tak, golv och andra objekt i rummet. När ljudvågen träffar en yta reflekteras eller så kan det absorberas av ytan. Hur mycket av den individuella reflexionen som reflekteras/absorberas bestäms av de akustiska egenskaperna på ytorna från vilket de reflekteras. Reflexionen bestäms också av det avstånd som ljudvågen har rört sig över. Reflektionsmönstret påverkas också av vinkeln på ljudvågen. All spridning från ytor är också avhängigt frekvensen.

Akustiktak på skolor och universitet

Skolan och klassrummet är en miljö som avsevärt förbättras och belönas med många sidoeffekter för elever och lärare efter att ljudbilden förändrats. När skolor byggs glöms tyvärr ofta ljudet bort som en faktor att ta hänsyn till.

B

 1. Ljuddämpning med till exempel akustiktak ökade elevernas möjlighet att att ta till sig information och bearbeta den till kunskap?
  2. Barn och ungdomar är känsligare än vuxna och har svårare att sortera bort störande ljud?
  3. En väl fungerande ljudmiljö ledde till ökade studieresultat?
  4. Elevernas långsiktiga kognitiva utveckling påverkades positiv av en god ljudmiljö?

Enligt ett räkneexempel (förlorad undervisningstid i form av buller multiplicerat med lärarlön) utfört av två svenska experter kostar dålig akustik i skolan 1,4 miljarder kronor om året.

Akustiktak inom hälso- och sjukvården

I hälsovården finns mycket att vinna på att få ordning på ljudmiljön i form av återhämtning hos patienter och en optimal arbetsmiljö för personalen. Ljudmiljön är ett stort problem för sjukhuspersonalen och patienter. Buller från medicinteknisk utrustning, röster och andra aktiviteter minskar lugnet som behövs för att bli återställd. Det finns i nuläget 150 studier som visar på vikten av att minska buller och störande ljud på sjukhus.

Med sänkt bullernivå och störande ljud på sjukhusen förbättrades följande hos patienter och sjukvårdspersonal:
1. Stressnivåerna sänkte.
2. Patientsäkerheten ökade.
3. Blodtrycket sänktes.
4. Välbefinnandet ökade hos personalen.
5. Sjukvårdspersonalen presterade bättre.
6. Kommunikationen förbättrades.
7. Kvaliteten på sömnen ökade.
8. Trivseln ökade för alla som vistades på sjukhuset.

Akustiktak i hem och bostäder

I takt med att öppen planlösning och designade hem med få textilier blivit populärt har akustiken och ljudnivåerna ökat hemma. Inte sällan slår hårda ljud och ekon mellan väggar och tak utan något som dämpar och fångar upp.

Det här dämpar ljuden i din öppna planlösning:
1. Ljuddämpande vävda tavlor med designmotiv.
2. Designade akustiktak som lyfter stilen.
3. Ljudabsorberande designmöbler.
4. Tänk om och inred med lätta ljusa gardiner med maximalt ljusinsläpp.
5. Inred med en stor och lyxig matta i naturfärger, eller varför inte satsa på en heltäckningsmatta i ullmaterial?

Akustiktak i konferens- och hotellmiljöer

Så här kan du dämpa oljud:
1. Satsa på akustiktak i hemmet, här dämpas en betydande dela av ljudet.
2. Ljudabsorberade akustiktak bidrar till fin design och skärmar dämpar oljud.
3. Det finns snygga akustiktak som lyfter inredning och förbättrar miljön.
4. Formpressad väggpanel med växter skapar dynamik i rummet.
5. Modulär akustiktak med eller utan textil
6. Akustiktak minskar ljudets utbredning i öppna lokaler samtidigt som den skapar ett rum i rummet.

Akustiktak i sport- och gymhallar

Gigantiska rum som sporthallar och simhallar har stora odämpade ytor med ljudrikting i olika hastighet. Här ska akustiktak placeras jämt över hela takytan och väggar så att ljudet fortast möjligt kommer i kontakt med akustiktak. Här är det viktigt att välja rätt akustiktak eftersom slitaget är mycket högt i form av innebandy, fotbollar, handbollar och så vidare. Här pågår hög påfrestning och återkommande slitage.


Vill du veta mer om hur vi jobba med akustiktak i Stockholm? Klicka här!

Vi erbjuder självklart många andra ljudabsorbenter och undertak i vårt sortiment, kontakta oss om ni vill veta mer.

 

Vi erbjuder självklart många andra ljudabsorbenter och undertak i vårt sortiment, kontakta oss om ni vill veta mer.