Ljudabsorbenter

Anlita oss på Kamak när ni behöver en bättre ljudmiljö. Med våra ljudabsorbenter får ni till en högre kapacitet och produktivitet på kontor. Eller vill ni få en bättre prestation bland eleverna på landets skolor bör ni installera ljudabsorbenter för bättre koncentration under lektionerna.

Vi har även sett att en ökad försäljning i butik sker med installerade ljudabsorbenter som tar bort obehagligt ljud inne i affärerna. Alla som äger en restaurang bör installera ljudabsorbenter för en behagligare restaurangupplevelse och effektiv återhämtning för era gäster.

Allt fler upptäcker nyttan med att inreda, renovera och uppgradera inomhusmiljöer med våra ljudabsorbenter!

 

Ökat intresse för ljudabsorbenter

 

De senaste åren har intresset för ljudabsorbenter fullkomligt exploderat. I takt med att ett antal forskningsrapporter och utredningar presenterat överraskande siffror för vad ljudabsorbenter indirekt och direkt tillför gällande ljudmiljön i form av dramatiskt ökad kapacitet, produktivitet, välbefinnande och ökade försäljningssiffror, så installerar allt fler ljudabsorbenter i offentliga miljöer.

Forskning om ljudabsorbenternas betydelse på arbetsplatser har visat att:

 • Medarbetarnas kapacitet på kontor ökade med 66 % efter att de åtgärdat buller med hjälp av ljudabsorbenter.
 • Med hjälp av installerade ljudabsorbenter, visade  det sig att adrenalinnivåerna hos personalen minskade med 30 %.
 • Motivationen hos medarbetarna ökade med 60 %.
 • Prestationen ökade upp till 50 % vid uppgifter som krävde hög koncentration.
 • Huvudräkning förbättrades med 20 %.

Kamak kan erbjuda ljudabsorbenter i olika former. Beroende på vilken miljö du vill uppgradera och vad dina behov består av kan vi erbjuda ljudabsorbenter på en mängd olika vis. I en industrimiljö eller skola är troligtvis ljudabsorbenterna osynliga, det vill säga de byggs in i tak och väggar. På ett kontor eller i en miljö som till exempel ett hotell eller ett spa byggs de synliga som ett spännande designinslag eller fin del i en inredning. Våra ljudabsorbenter kan höja designen på er inredning med hjälp av intressanta former och material till en intressant inredning.

Våra ljudabsorbenter dämpar oljud

 • Varför inte inreda med ljudabsorberande möbler och textilier? Det är ett lätt och enkelt sätt att dämpa oljud.
 • Fäst våra ljudabsorbenter på väggarna som spännande inslag i inredningen.
 • Inred med ljuddämpande skärmar på kontor, restauranger, caféer och matsalar.

7 effektiva sätt dämpa ljud med ljudabsorbenter:

 • Ljudabsorbenterna kan monteras direkt i undertaket.
 • Ljudabsorbenterna kan dekorera väggar och utgöra en spännande design som är snygga att titta på.
 • Ljudabsorbenterna kan även på golv.
 • Ljudabsorbenterna kan även ställas på golvet som skärmväggar.
 • I stället för ljudabsorbenter kan man hänga textilier på väggarna.
 • Tänk på att även möbler kan dämpa ljud!
 • Det går att ordna med möbeltillbehör, såsom stolsöverdrag och dukar på bord som dämpar oljud.

Framför allt; ta hjälp av oss som är experter på ljuddämpning på Kamak!

Visste du att taket är den yta som reflekterar mest ljud i en miljö? Alla har vi erfarenhet hur ljud inte alltid uppför sig som vi tror. I ett kontorslandskap till exempel är det inte ovanligt att du hör en person som sitter i andra änden av lokalen tydligare än den som sitter närmare. För att få koll på hur ljudet färdas i din miljö och hur du ska dämpa det ta hjälp av en expert. Hen har koll på hur och vilka sorts ljudabsorbenter som effektivast skapar den ultimata ljudmiljön för dig. Oftast passar det att kombinera ett antal ljudabsorbenter för bästa effekt.

Ljudabsorbenter i rum

När en ljudkälla ger ifrån sig ett ljud i ett rum sprids det och träffar väggar, tak, golv och andra objekt i rummet. När ljudvågen träffar en yta reflekteras respektive absorberas en del av ljudvågen.

Hur mycket av den individuella reflexionen som reflekteras/absorberas bestäms av de akustiska egenskaperna i de ytor från vilket de reflekteras. Reflexionen bestäms också av det avstånd som ljudvågen har rört sig över. Reflektionsmönstret påverkas också av vinkeln på ljudvågen. All spridning från ytor är också avhängigt frekvensen.

Skolan och klassrummet är en miljö som avsevärt förbättras och belönas med många sidoeffekter för elever och lärare efter att ljudbilden förändrats. När skolor byggs glöms tyvärr ofta ljudet bort som en faktor att ta hänsyn till.

Visste du att:

 • Ljudabsorbenter ökade elevernas möjlighet att att ta till sig information och bearbeta den till kunskap?
 • Barn och ungdomar är känsligare än vuxna och har svårare att sortera bort störande ljud?
 • En väl fungerande ljudmiljö ledde till ökade studieresultat?
 • Elevernas långsiktiga kognitiva utveckling påverkades positivt av en god ljudmiljö?

Enligt ett räkneexempel (förlorad undervisningstid i form av buller multiplicerat med lärarlön) utfört av två svenska experter kostar dålig akustik i skolan 1,4 miljarder kronor om året.

Ljudabsorbenter i klassrum

 • Montera hjul på stolar och bord för en bättre ljudmiljö.
 • Man kan installera ljudabsorbenter på bord med akustikskivor.
 • Ljudabsorbenter som monteras under bordsskivan fångar upp ljud från hela rummet.
 • Ljudabsorberande väggskärmar dämpar generellt sett hela rummets ljudmiljö.
 • Flyttbara ljudabsorberande skärmar skapar en flexibel och ljuddämpande miljö.
 • Matta på golvet dämpar oljud.
 • Gardiner dämpar inte bara ljud utan skapar även en mjukare känsla i rummet.
 • Mjuka möbler fångar upp hårda oljud och är samtidigt sköna att sitta i.
 • Ljudabsorberande innertak ger en behagligare atmosfär i klassrum.
 • Mjukstängning av luckor och lådor bidrar till en lugnare miljö.

Ljudabsorbenter inom sjukvården

I hälsovården finns mycket att vinna på att få ordning på ljudmiljön för en snabbare återhämtning hos patienter och en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen. Ljudmiljön är ett stort problem för sjukhuspersonal och patienter. Buller från medicinteknisk utrustning, röster och andra aktiviteter minskar lugnet hos dem som behöver tillfriskna. Det finns i nuläget 150 studier som visar på vikten av minskat buller och oljud på sjukhus.

Med sänkt bullernivå och störande oljud förbättrades följande hos patienter och sjukvårdspersonal:

 • Stressnivåerna sjönk.
 • Patientsäkerheten ökade.
 • Blodtrycket sjönk.
 • Välbefinnandet ökade hos personalen och de presterade bättre.
 • Kommunikationen förbättrades.
 • Kvaliteten på sömnen hos patienterna ökade.
 • Trivseln ökade för alla som vistades på sjukhuset.

Ljudabsorbenter i våra hemn

I takt med att öppen planlösning och designade hem med få textilier har blivit populära har akustiken och ljudnivåerna ökat även i våra bostäder. Inte sällan transplanteras hårda ljud och ekon mellan väggar och tak utan något som dämpar oljuden.

 • Man kan dämpa oljud med vävda textilier på väggarna.
 • Designade ljudabsorbenter kan lyfta inredningen i bostäder.
 • Ljudabsorberande designmöbler blir både snygga och ljuddämpande.
 • Inred med lätta och ljusa gardiner med mycket ljusinsläpp.
 • Inred med en stor matta i naturfärger, eller varför inte satsa på en heltäckningsmatta? Det dämpar oljudet.

Ljudabsorbenter i konferens- och hotellmiljö

Så gör du:

 • Satsa på innertaken, här dämpas en betydande del av oljudet.
 • Ljudabsorberade inredning, design och skärmar kan smälta in fint.
 • Formpressad väggpanel med växter dämpar oljud.
 • Det går att inreda med modulär takabsorbent med eller utan textil
 • Vertikalhängande ljudabsorbent minskar ljudets utbredning i öppna lokaler.
 • Ljudabsorbent som hänger i taket adderar designelementet, skapar en iögonfallande detalj som samtidigt reducerar oönskade ljudmattor

Ljudabsorbenter i sportmiljö

Gigantiska rum som sporthallar och simhallar har stora odämpade ytor med ljudrikting i olika hastigheter. Här bör ljudabsorbenter placeras jämt över hela takytan och väggar så att ljudet fortast möjligt kommer i kontakt med ljudabsorbenterna. Här är det viktigt att välja rätt slags ljudabsorbenter eftersom slitaget är mycket högt i form av aktiviteten i sporthallen.

Ljudabsorbenter i restaurangmiljö

Här råder av förklarliga skäl mycket hög ljudnivå, troligtvis en av de högsta nivåerna i offentliga miljöer. Oljuden är påfrestande både för gäster och medarbetare. Här skapas stress, överkänslighet och diverse komplikationer som sänker effektivitet, välbefinnande och kan förlängningen ge dyra konsekvenser för arbetsgivaren i form av lägre intäkter och högre utgifter.

Här är de effektivaste tipsen för att reducera ljudmattorna i din restaurang.

Det vanligaste anledningen till höga bullernivåer är att man inte har tillräckligt ljudabsorberande innertak. Ljudet studsar därför runt och upplevs högre än vad det faktiskt är. Satsa därför på ljudabsorbenter i innertak.

Ta kontakt med oss här för mer information om våra ljudabsorbenter! Klicka här om du vill veta mer om hur vi jobbar med ljudabsorbenter i Stockholm!

ljudabsorbenter
ljudabsorbenter i café
Ljudabsorbenter på kontor
Ljudabsorbenter i sjukhusmiljö