Ljudabsorbenter

Magiska ljudabsorbenter

Med våra ljudabsorbenter får vi till en högre kapacitet och produktivitet på kontor, eller få till högre poäng på prov i skolorna, ökad försäljning i butiker, en behaglig restaurangupplevelse och effektiv återhämtning för dina gäster. Allt fler upptäcker nyttan med att inreda, renovera och uppgradera inomhusmiljöer med våra ljudabsorbenter.

Ökat intresse för ljudabsorbenter

De senaste åren har intresset för ljudabsorbenter fullkomligt exploderat. I takt med att ett antal forskningsrapporter och utredningar presenterat överraskande siffror vad ljudabsorbenter indirekt tillför ett brett spektra av miljöer i form av dramatiskt ökad kapacitet, produktivitet, välbefinnande och ökade försäljningssiffror inreder fler med ljudabsorbenter.

Så här ökade kvalitén på arbetsplatsen efter att ljudbilden förändrats:

 1. Medarbetarnas kapacitet på kontoret ökade med 66 procent efter att man bullerreducerat med ljuddämpande åtgärder som till exempel ljudabsorbenter.
 2. Det visade sig även att adrenalinnivåerna minskade med 30 procent.
 3. Motivationen hos medarbetarna ökade med 60 procent.
 4. Prestationen ökade upp till 50 procent vid uppgifter som krävde hög koncentration.
 5. Huvudräkning förbättrades med 20 procent.

Ljudabsorbenter finns i olika former och kan se ut på en mängd olika vis beroende på vilken miljö du vill uppgradera och vad dina behov består utav. I en industrimiljö eller skola är troligtvis ljudabsorbenterna osynliga, det vill säga de byggs in i tak och väggar. På ett kontor eller i en miljö som hotell eller spa är de med största säkerhet synliga som ett spännande designinslag eller inredning. Ju högre designambition desto mer intressanta former, material och möjligheter tillför ljudabsorbenterna inredningen.

3 tips som dämpar ljudet

 1. Inred med ljudabsorberande möbler och textilier
 2. Fäst ljudabsorbenter på väggarna
 3. Inred med ljuddämpande skärmar

7 effektiva ljuddämpare:

 1. I undertak
 2. På väggar med väggabsorbenter
 3. På golv
 4. Med hjälp av skärmvägg
 5. Textilier på väggar
 6. Möbler kan också dämpa ljud
 7. Möbeltillbehör

Tag hjälp av en expert

Visste du att taket är den yta som reflekterar mest ljud i en miljö? Alla har vi erfarenhet hur ljud inte alltid uppför sig som vi tror. I ett kontorslandskap till exempel är det inte ovanligt att du hör en person som sitter i andra änden av lokalen tydligare än den som sitter närmare. För att få koll på hur ljudet färdas i din miljö och hur du ska dämpa det ta hjälp av en expert. Hen har koll på hur och vilka sorts ljudabsorbenter som effektivast skapar den ultimata ljudmiljön för dig. Oftast passar det att kombinera ett antal ljudabsorbenter för bästa effekt.

Så här uppför sig ljud i ett rum

När en ljudkälla ger ifrån sig ett ljud i ett rum sprids det och träffar väggar, tak, golv och andra objekt i rummet. När ljudvågen träffar en yta reflekteras respektive absorberas en del av ljudvågen. Hur mycket av den individuella reflexionen som reflekteras/absorberas bestäms av de akustiska egenskaperna i de ytor från vilket de reflekteras. Reflexionen bestäms också av det avstånd som ljudvågen har rört sig över. Reflektionsmönstret påverkas också av vinkeln på ljudvågen. All spridning från ytor är också avhängigt frekvensen.

Skolan och klassrummet är en miljö som avsevärt förbättras och belönas med många sidoeffekter för elever och lärare efter att ljudbilden förändrats. När skolor byggs glöms tyvärr ofta ljudet bort som en faktor att ta hänsyn till.

Visste du att:

 1.  Ljuddämpning med till exempel ljudabsorbenter ökade elevernas möjlighet att att ta till sig information och bearbeta den till kunskap.
 2. Barn och ungdomar är känsligare än vuxna och har svårare att sortera bort störande ljud.
 3. En väl fungerande ljudmiljö ledde till ökade studieresultat.
 4. Elevernas långsiktiga kognitiva utveckling påverades positiv av en god ljudmiljö.

Enligt ett räkneexempel (förlorad undervisningstid i form av buller multiplicerat med lärarlön) utfört av två svenska experter kostar dålig akustik i skolan 1,4 miljarder kronor om året.

Så här skapas bättre akustik i klassrummet

 1. Hjul på stolar och bord.
 2. Bord med akustikskivor.
 3. Ljudabsorbenter som monteras under bordsskivan fångar upp ljud från hela rummet.
 4. Ljudabsorberande väggskärmar dämpar generellt.
 5.  Flyttbara ljudabsorberande skärmar skapar en flexibel och ljuddaämande miljö till exempel för grupparbeten.
 6. Matta på golvet.
 7. Gardiner dämpar inte bara ljud det skapar även en mjukare känsla.
 8. Mjuka möbler fångar upp hårda ljud och är samtidigt sköna att sitta i och inbjuder till en mjukare interaktion mellan elever.
 9.  Ljudabsorberande innertak gör susen för klassrummet.
 10. Mjukstängning av luckor och lådor är lugnande.
 11. Avskilda platser inbjuder till fokus, lugn och koncentration.

I hälsovården finns mycket att vinna på att få ordning på ljudmiljön i form av återhämtning hos patienter och en optimal arbetsmiljö för personalen. Ljudmiljön är ett stort problem för sjukhuspersonalen och patienter. Buller från medicinteknisk utrustning, röster och andra aktiviteter minskar lugnet som behövs för att bli återställd. Det finns i nuläget 150 studier som visar på vikten av att minska buller och störande ljud på sjukhus.

Med sänkt bullernivå och störande ljud på sjuhusen förbättrades följande hos patienter och sjukvårdspersonal:

 1. Stressnivåerna sänkte.
 2. Patientsäkerheten ökade.
 3. Blodtrycket sänktes.
 4. Välbefinnandet ökade hos personalen.
 5. Sjukvårdspersonalen presterade bättre.
 6.  Kommunikationen förbättrades.
 7.  Kvaliteten på sömnen ökade.
 8. Trivseln ökade för alla som vistades på sjukhuset.

Våra hem har förändrats

I takt med att öppen planlösning och designade hem med få textilier blivit populärt har akustiken och ljudnivåerna ökat hemma. Inte sällan slår hårda ljud och ekon mellan väggar och tak utan något som dämpar och fångar upp.

Det här dämpar ljuden i din öppna planlösning

 1. Ljuddämpande vävda tavlor med designmotiv.
 2. Designade ljudabsorbenter som lyfter stilen.
 3. Ljudabsorberande designmöbler.
 4. Tänk om och inred med lätta ljusa gardiner med maximalt ljusinsläpp.
 5. Inred med en stor och lyxig matta i naturfärger, eller varför inte satsa på en heltäckningsmatta i ullmaterial?

Konferens och hotellmiljöer kräver harmoniska ljudmiljöer för nöjda gäster

Så här gör du:

 1. Satsa på innertaken, här dämpas en betydande dela av ljudet.
 2. Ljudabsorberade Inredning, design och skärmar som smälter in i den befintliga miljön.
 3.  Det finns en uppsjö av spännande och snygga ljudabsorbenter som i sig lyfter din stil och miljön ytterligare.
 4. Formpressad väggpanel som fylls med växter skapar dynamik i rummet.
 5. Modulär takabsorbent med eller utan textil
 6.  Vertikalhängande ljudabsorbent minskar ljudets utbredning i öppna lokaler samtidigt som den skapar ett rum i rummet.
 7.  Ljudabsorbent som hänger i taket adderar designelementet, skapar en iögonfallande detalj som samtidigt reducerar oönskade ljudmattor

Sport

Gigantiska rum som sporthallar och simhallar har stora odämpade ytor med ljudrikting i olika hastighet. Här ska ljudabsorbenterna placeras jämt över hela takytan och väggar så att ljudet fortast möjligt kommer i kontakt med en ljudabsorbent. Här är det viktigt att välja rätt ljudabsorbent eftersom slitaget är mycket högt i form av innebandy, fotbollar, handbollar och så vidare. Här pågår hög påfrestning och återkommande slitage.

Restaurang

Här råder av förklarliga skäl mycket hög ljudnivå, troligtvis en av de högsta nivåerna i vårt samhälle. Ljud är påfrestande både för gäster och medarbetare. Här skapas stress, överkänslighet för ljud och diverse komplikationer som sänker effektivitet, välbefinnande och kan förlängningen ge dyra konsekvenser för arbetsgivaren i form av lägre intäkter och högre utgifter. Här är de effektivaste tipsen för att reducera ljudmattorna i din restaurang.

Det vanligaste anledningen till höga bullernivåer är att man inte har tillräckligt ljudabsorberande innertak. Ljudet studsar därför runt och upplevs högre än vad det faktiskt är. Satsa därför på ett väl ljudabsorberade innertak.