Använd snygga ljudabsorbenter för att förbättra akustiken

Absorbenter används ofta för att förbättra ljudmiljön i ett rum. I helt slutna rum absorberas ekon och vibrationer när ljudvågorna når väggar försedda med absorbenter.

Ljud förekommer överallt. I lokaler med öppna ytor kan ljudet röra sig fritt och studsar tillbaka först när hinder, exempelvis en vägg, kommer i vägen. Ofta skiljer man mellan ljud och buller. Buller är detsamma som oönskat ljud och det som man i regel försöker åtgärda när man ljudförbättra ett rum. Ljud som studsar mot hårda väggar ger upphov till eko som gör att ljudet förlängs och blandas med nytt ljud. Detta gör att ljudkvaliteten försämras och det blir svårare att höra vad som sägs. Ett enkelt sätt att åtgärda problemet är att montera så kallade ljudabsorbenter på väggarna. Istället för att reflektera ljudet absorberar de alla ljudvågor som träffar ytan vilket gör att det oönskade ljudet reduceras. Positiva effekter av detta är att stressnivåerna minskar och koncentrationen ökar.

Absorbenter för montering på väggar och i tak finns i många olika utföranden med olika material och färger så att man kan matcha dem med övrig inredning. Det finns således många olika sorters ljudabsorbenter. Det vanligaste är att man placerar dem i taket eller på väggarna för att dämpa ljudnivån i ett rum. De finns både som paneler och som plattor. Panelerna används på väggarna och plattorna i taket.

Varje rum har sina specifika behov för att en god ljudmiljö ska kunna uppnås. I vissa fall är problemen enkla medan de i andra fall är mer komplicerade. Akustiken i offentliga eller stora lokaler är oftast svårare att bemästra. Stora ytor, hårda väggar och många människor gör att ljudnivåerna snabbt stiger till nivåer där hörbarheten försämras avsevärt. Oavsett vilka krav som finns kan ljudabsorbenter förbättra en dålig ljudmiljö. I regel kan de användas i alla rum och lokaler där ljudnivåerna är för höga eller där oönskat ljud orsakar stress.

Tack vare utbudet av akustikreglerande produkter är det idag möjligt för inredningsarkitekter att använda sig av ljudkorrigerande paneler eller plattor för att skapa kreativa rum med en bra ljudmiljö. Ljudabsorbenter i Stockholm är bara en av de produkter som finns att tillgå. Andra produkter kan vara tillverkade av ljuddämpande och ljudisolerande material. En god akustik är inte bara viktigt för att kunna höra och höras utan är även viktig för arbetsmiljön.

En återförsäljare av akustikförbättrande produkter är företaget Kamak. De har ljudabsorberande paneler och plattor med mera från några av de bästa och mest kända tillverkarna i branschen.

Dela med sig:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Relaterade Inlägg