Välj rätt metod för att förbättra akustiken

När det gäller att förbättra akustik och ljudmiljö i en lokal finns det många olika valmöjligheter och arbetsmetoder, vissa bättre än andra.

Ljuddämpning kontor

Ett kontor där ljudet får studsa fritt mot väggar och tak ger ofta upphov till en dålig ljudmiljö. Ett sätt att komma till rätta med akustikproblem på kontor är att montera ljuddämpande paneler på väggarna och i taket.

Det man dock bör tänka på är att investera i paneler som är tillverkade av bra material eftersom ljuddämpande produkter av dålig kvalitet inte ger samma effekt. Problemet med en dålig ljudkvalitet kvarstår och ytterligare åtgärder krävs för att uppnå en bra ljudmiljö, åtgärderna innebär i regel även ytterligare kostnad. Innan man väljer vilka produkter man ska satsa på kan det därför vara bra att ta reda på lite mer om olika ljudabsorberande material och produkter för ljuddämpning. Det bästa är alltid att ta hjälp av en expert på akustik och ljudmiljö för kontor.

En dålig ljudmiljö beror ofta på okunskap om hur man skapar en bättre akustik i en lokal. En vanlig missuppfattning är att det räcker med att sätta upp tyg på väggarna för att minska buller och oönskade ekon. Tyg minskar visserligen ljudets förmåga att studsa men vet man inte hur man ska montera det för att uppnå önskad effekt gör det ingen större skillnad. Tyget måste hänga minst tio centimeter från väggen och vara tillverkat av ett material med ljudabsorberande egenskaper. I trånga kontor eller små lokaler kan tio centimeter ta för mycket av den ytan som behövs för arbetet.

Takabsorbenter Malmö

Vad som ligger bakom ljudproblemet och vilka produkter man använder har också betydelse för resultatet. Om ljudkällan som orsakar problemet finns i lokalen kan en lösning vara att installera takabsorbenter som på ett effektivt sätt hindrar ljudet från att studsa. Finns orsaken utanför lokalen eller rummet är absorbenter inne i lokalen mindre lämpligt. I sådana fall bör man överväga att förbättra ljudisoleringen och se över dörrar och fönster för att ta reda på var ljudläckaget är som störst.

En dålig ljudmiljö är negativ för produktiviteten på arbetsplatsen och har ofta en negativ inverkan på de anställda. Att installera ljuddämpande paneler på ett kontor kan därför vara en mycket bra investering för ett företag.

Det finns många företag som erbjuder akustiklösningar i Sverige och som man kan kontakta för att lösa problem med en dålig ljudmiljö på arbetsplatsen. Ett företag som har specialiserat sig på ljuddämpande och ljudabsorberande produkter är Kamak. De säljer och monterar akustikplattor av hög kvalitet på alla typer av arbetsplatser som är i behov av en bättre ljudmiljö.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Kamak.” 

Dela med sig:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Relaterade Inlägg