Ljudabsorberande material och deras funktion

Oönskade och störande ljud i arbetsmiljön kan distrahera personalen och leda till minskad effektivitet. Ett stort problem idag när många företag väljer att ha öppna och stora kontorslandskap. Sådana upplägg uppmuntrar visserligen till samarbete och kommunikation men ökar också risken för distraktion och koncentrationssvårigheter. När ljudvibrationer träffar ett material så kan de reflekteras från ytan och vidare ut i rummet. Vid användning av absorberande material så förhindras dessa reflektioner då ljuden omedelbart fångas in. Här nedan följer mer information om absorberande material och lösningar:

Ljudsäkra kontra absorberande

Vissa material absorberar ljud, medan andra material är framtagna för att blockera ljud. Ljudabsorberande material är designade för att fånga upp ljudets eko, och är vanligen mjuka. Material som istället är tänkta att blockera ljud byggs in i väggarna och fungerar på så sätt att den frikopplar väggar från varandra. Detta genom att väggar till olika rum inte kommer i direktkontakt med varandra, vilket också hindrar ljudet från att färdas genom väggen. De flesta företag och kontor väljer att installera ljudabsorberande lösningar som ljuddämpande plattor tak för att förbättra akustiken i arbetsmiljön. Dessa är smidigare, lättare att installera och mer flexibla än andra material.

Absorberande material

Det finns två typer av ljudabsorbenter: porösa absorbenter och membranabsorbenter. Porösa absorbenter är material som bomull, ull, stenull och liknande och de absorberar ljud som färdas i luften. Membranabsorbenter är istället material som används för att fånga upp lågfrekventa ljud. De vibrerar på låga frekvenser som motsvarar ljudet i arbetsmiljön, vilket i sin tur omvandlar ljuden till värme.

Akustiska lösningar

Marknaden erbjuder ett stort utbud av akustiska lösningar. Förutom takplattor är ljudabsorberande väggskivor ett vanligt alternativ som kan användas på kontor och i olika arbetsmiljöer. De kommer också i olika färger och kan enkelt anpassas efter övrig interiör. Akustiska lösningar av det här slaget är och enkla att installera. Företag eller verksamheter som är intresserade av ljudabsorbenter kan kontakta Kamak för anpassade akustiklösningar. ”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Kamak.”

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Kamak.”

Dela med sig:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Relaterade Inlägg